ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 08:24
 ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު،
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު،
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވީ ރާއްޖެއަށް އޮތް އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަމުން: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
 
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ 143 ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން
 
ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއެކު ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައިވޭ
 
މިއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއެކު ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމާއެކު އުފާކުރާ ކަަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ތިދެއްވި އިތުބާރާއި ޔަގީން ކަމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މިކަމުގައި އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ގައުމަށް ތިކުރެއްވި އިތުބާރަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިލިބުނު ފުރުސަތަށް ވަރަށް އުފާކުރަން.
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އދ. ގެ 76 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލެވެ. މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ 143 ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މެންބަރު 193 ގައުމުން ބައިވެރިވި މި ވޯޓުގައި ރައީސަކު ހޮވާފައި މިވަނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބު ރޮޓޭޝަން އުސޫލުން އޮންނައިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިންތިޚާބު ކުރަނީ އެފްރިކާ، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް، އިރުމަތީ ޔޫރަޕު، ލެޓިން އެމެރިކާ، އަދި ކެރީބިއަންގެ އިތުރުން ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

މިފަހަރު ފުރުސަތު ލިބުނީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކަށެވެ. މި ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު، މީގެ ކުރިން އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރުން އަފްޣާނިސްތާނުން ވަނީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުން އެބޭފުޅުންގެ "ވިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް" އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް