ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 18:44
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ މުގައްރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ މުގައްރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
މިޝްކާ މަރުގެ މައްސަލަ
މިޝްކާގެ މަރު: ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތް، މިނިސްޓަރ އެދުނު ގޮތަށް ވަގުތު ދީފި
 
ކޮމިޓީ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ސުވާލެއް ނުކުރައްވާ
 
އިހުމާލު އޮތްކަމަަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅެއް ނުވޭ

މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްޓަކައި، ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ކޮމިޓީ ނިންމާލައިފިއެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ސުވާލެއް އަދި ކަންބޮޑުވުމެއް މިކަމުގައި އޮތްތޯ މުގައްރިރު، ޖީހާން މަހުމޫދު ތަކުރާރުކޮށް އެއްސެވުމުންވެސް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެެ.

ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވާހަކަ ދެއްކެވީ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެކަންޏެވެ.

ރޮޒައިނާވެސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލެއް ނުކުރައްވައެވެ. ވިދާޅުވީ މިިނިސްޓަރު އެދި ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ފުރިހަމަ ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ވާނެ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު އަދި އެއްކޮށް ނުނިމޭ ކަމަަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކޭސްގައި ފެނިގެން މިދިޔައީ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވާތީ ސަމާލުކަން ނުދެވި ހުރި ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މިކަމުގައި އިހުމާލު އޮތްކަމަަށް މިނިސްޓަރ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ ކަމަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ހަފުތާއެއް ދެއްވުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން އެދިވަޑައިގަތުމުން އެއްވެސް މެމްބަރަކު، ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާއި، އަދި އަޅުއްވާނެ ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަބްދުލްމުހުސިން ހަމީދު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުމްތާޒެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް