ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 17:20
މިސްރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައި
މިސްރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައި
ޓްވިޓަރ
ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ޗާޓަރޑް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ރަޝިއާގެ ޗާޓަރޑް ފްލައިޓުތައް މިސްރަށް
 
ރަޝިއާއިން މި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު

ރަޝިއާގެ ޗާޓަރޑް ފްލައިޓުތައް ވަރަށް އަވަހަށް މިސްރަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު، މިކަން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާއިރު، އިންޓަރފެކްސް ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނީ، އެގައުމުގެ އެއަރލައިނެއް ކަމަށްވާ އެއިރޮފްލޮޓްގެ ވެރިޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިސްރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ ރަޝިއާއިން މިސްރުގެ ޝަރަމުއްޝައިޚަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ފަސް އަހަރު ވަންދެން މެދުކަނޑަލާފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ. މާޗް މަހު ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ކުރަމުން އައި ޗާޓަރޑް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު، ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން އުފުލައިގެން ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް ވެއްޓި 224 މީހުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހުއެވެ.

މި ހާދިސާއަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓުން ވަނީ ހާދިސާ ގެ ޒިންމާ ނަގާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް