ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 12:33
އަހްމަދު ހައިތަމް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
އަހްމަދު ހައިތަމް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު
މަޖިލިސް
ނިޔާވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާ
ނިޔާވި 10 އަހަރު ކުއްޖާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
 
ބަލީގައި ނިޔާވި ފުރަތަމަ ކުޑަ ކުއްޖާ
 
އައިޖީއެމްއެޗުން އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމަށް ދެކޮޅު ހެދި
 
ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގެންދެވި 2 ގަޑިއިރާ 30 މިނެޓް ހޭދަވި

ނިޔާވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހައިތަމް ރާއްޖެެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، މިކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ވެއްދުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއަދު މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ވައްދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ލާޖަހާގޭ ފާތިމަތު މިޝްކާއެވެ. އެ ކުއްޖާ އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ބުނިގޮތުގައި، އެ ކުއްޖާގެ ހާލު ދެރަވެ އެޗްޕީއޭއަށް ގުޅައި އެންގީ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖެހި އިރުއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ގުޅައިގެން އެދުމުން ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ "މެޑިކަލް ޓީމަށް ގުޅައި އަންގައިފި" ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެ ގަޑި އިރު ވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް އެމްބިއުލާންސް ނާންނަ ކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ޕޭޝަންޓެއް ކަމުން އައިޖީއެމްއެޗުން ވެސް ފަރުވާދޭން އެއްބަސް ނުވި ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން އެޗްޕީއޭއިން އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވީ ދެ ގަޑި އިރު ފަހުން އެ ރޭ 11:30 ހާއިރު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އާއިލާއިން ބުނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ކުއްޖާގެ ހޭ ވެސް ނެތްކަމަށާއި ކުއްޖާ އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށެވެ. އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގައި ލަސްވި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުތިރާފުވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި އިރު ވެސް އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ރެސްޕޮންސް ޓީމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެމްބިއުލާންސްތައް ބޭނުންކުރަމުން އަންނައިރު ބަލި މީހުން އުފުލުމާއި ނިޔާވާ މީހުން އުފުލުމަށް ވެސް ގެންގުޅެނީ އެއް އެމްބިއުލާންސްތަކެކެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި ނިޔާވި ފުރަތަމަ ކުޑަކުއްޖާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
80%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 19:26
ޛ
މިއަދުނހެނދުނު ދަރުމަވަންތަ ލޯގޯޖެހި ކާރުގައި ޑްރައިވަރާއި ޒުވާން ދެ އަންހެންކުދިން އެތަނަށް އައިސް ކާޑުޖަހާފަ ދެން ދާންވީއޭކިޔަމުން އަބެއްކާވެސްދިޔައީއެކާރުގަސަކަރާތްގަންނަމުންގެއަށް. ނާޗަރަންގީއަށްވެހިކަލްލިބޭ. ބަލިމީހާ ވެހިކަލްނުލޖބި ވަނީމަރު