ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 00:26
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީވެސް ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީވެސް ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތްރެޓް އޮތުން
މަޖިލިސް ކުރާގެ ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި ޒުވާނާ ހައްުޔަރުކޮށްފި
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
މިވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ސެކިޔުރިޓީގެ ކަންކަން ދަނީ ބަލަހައްޓަމުން
 
މަޖިލިސް އިމާރާތާއި އިމާރާތް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ސެކިޔުރިޓީ ވަނީ މަތިކޮށްފައި

މީސްމީޑިއާގައި މަޖިލިސް ކުރާގެ ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި ޒުވާނާ ހައްުޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެނާއަކީ މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރާގެ ގޮއްވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެފަދަ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ބަލަމުންދާނީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތްރެޓެއް އޮތްކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިމާރާތާއި އަދި އިމާރާތް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގެ ސެކިޔުރިޓީވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މަތިކުރިއެވެ. ސަބަބަކީ އޭރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ރާއްޖެޓީވީގެ ފޭސްބުކް ލައިވަށް ފިރިހެނަކު "ތި މަޖިލިސް ގޮއްވާލަންވީ" ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް، ފުލުހުން ވަގުތުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ވަނީ ދީފައެވެ. އައިއީޑީއެއް ގޮއްވައިލައިގެން މިހަމަލާދީފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރީގައެވެ. އަދި އެވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީ ގާޑުން ވެސް ކައިރީގައި ތިއްބެވިއެވެ. މިހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން މިހާރު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ތިން ބޮޑީގާޑުންނަށް ވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ މިހަމަލާގައި ވަނީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު އެކަމާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަގުތު މަޖިލީހުގައި އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިޔުރިޓީ ފެއިލްވެފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ޚާއްސަ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް މުޅި މަޖިލިސް އިގުރާރުވެ އެކަން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ދެވުނު ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް މެމްބަރުން ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ހަރުކަށި ފިކުރާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ދެކޮޅަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
50%
0%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް