ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 08:54
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް - ރަޝިއާ ވެކްސިން އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް - ރަޝިއާ ވެކްސިން އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް
އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިން ޖޫން މަހު ފުރަތަމަ ހަފުތާގައެއް ނުލިބޭނެ - ނަސީމް
 
ރަޝިއާ ވެކްސިނަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައި
 
ރަޝިއާ ވެކްސިން، އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާތާ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ
 
އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިން ލިބޭނީ ޖޫން ފަހުކޮޅުގައި

ޖޫން މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، އެސްޓްރަޒެނަކާގެ 700،000 ޑޯޒްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖޫން މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެސްޓްރާޒެނެކާގެ 700،000 ޑޯޒް ގަތުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އެ ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެންމެފަހުން ދީފައިވާ ތާރީޚަކީ ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ދިމާވެގެން އުޅެނީ ޝިޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ. ރަޝިއާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެގްރީމެންޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެގްރިމެންޓް މިހާރު އޭޖީ އޮފީހުން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރާތާ 4 ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޝިއާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިންގެ 200،000 ޑޯޒް ގަތުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރަޝިއާގެ މި ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް