ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2021 | އަންގާރަ 17:55
ކޮވިޑާއެކު ވޫހާން ސިޓީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް
ކޮވިޑާއެކު ވޫހާން ސިޓީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް
އޭއެފްޕީ
ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ދިމާވި ސަބަބު
ކޮވިޑު ފެތުރުމުގެ ކުރިން ވޫހާން ލެބުގެ ސްޓާފުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި – އެމެރިކާ
 
ޗައިނާއިން ވައިރަސް ފެތުރެން ދިމާވި ގޮތުގެ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް އެގައުމަށް ފޮނުވާފައިވޭ
 
ވޫހާނުން ކޮވިޑް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ވޫހާންގެ ލެބޯޓްރީން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ކުރިން ވޫހާންގެ ލެބް ސްޓާފުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ޗާއިނާގެ ވޫހާން ސިޓީންނެވެ. ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މި ވައިރަސް ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ން ވެސް ވަނީ ޗައިނާއިން ވައިރަސް ފެތުރެން ދިމާވި ގޮތުގެ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް އެގައުމަށް ފޮނުވާފައެވެ. އެޓީމަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ޗައިނާގައި ތަހުގީގެއް ހިންގިފައިނުވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ އިންޓަލިޖެންސުން ބުނީ ވޫހާންގައި ކޮވިޑް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ވޫހާންގެ ލެބޯޓްރީން ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ވޫހާން ސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް އުފެދިގެން އައި ގޮތް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިނުވާއިރު، ކޮވިޑް އުފެދިގެން އައި ގޮތާއި މެދު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
15%
15%
23%
15%
15%
15%
ކޮމެންޓް