މަނީ ހައިސްޓް
މަޝްހޫރު ސީރީސް "މަނީ ހައިސްޓް" ސީޒަން 5 ސެޕްޓެމްބަރު 3 ގައި
 
މަނީ ހައިސްޓަކީ ނެޓްފްލިކްސްއިން ދައްކާ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީރީޒް
 
ސީޒަން ފަހެއްގެ ޓްރެއިލާ މިހާތަނަށް 1 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ބަލާފައި
ކ. މާލެ |
މަނީ ހައިސްޓް، ސީޒަން ފަހެއްގެ ޓްރެއިލާ ވަނީ އާންމު ކޮށްފައި
ނެޓްފްލިކްސް

ނެޓްފްލިކްސްއިން ދައްކަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ސީރީސް މަނީ ހައިސްޓްގެ ސީޒަން ފަހެއް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޓްފްލިކްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސްއިން ވަނީ މަނީ ހައިސްޓް ސީޒަން ފަހެއްގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފައެވެ. އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާއަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު، ޓްރެއިލަރ ނެރުމާއިއެކު މިހާ ހިސާބަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް ބަލާފައެވެ.

ސީޒަން ހަތަރެއް ނިންމާލާފައިވަނީ ނައިރޯބީގެ މަރާއެކުގައެވެ. ނައިރޯބީގެ މަރާއެކު ހައިސްޓުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން ވަނީ ހައިސްޓު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ ނައިރޯބީއަށް ޓަކައެވެ. އަދި ސީޒަން ހަތަރެއް ނިންމާލިއިރު، ޕްރޮފެސަރގެ ލޯބިވެރިޔާ, ކުރީގެ އިންސްޕެކްޓަރ ރިކޭލް ވަނީ ހައިސްޓާ ގުޅިފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު މި ސީރީޒް ނެޓްފްލިކްސްގައި ރިލީޒް ކުރީއްސުރެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި ސީރީޒް އަކަށް މަނީ ހައިސްޓް ވާނެއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަލަމުންދާ ސީރީޒްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
75%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved