ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2021 | ހޯމަ 14:49
މުހައްމަދު ޝިފާއު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު - އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު
މުހައްމަދު ޝިފާއު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު - އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު
މަޖިލިސް
އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު
އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާއު
 
ޝިފާއު ހޮވުނީ 7 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
 
މުގައްރިރު ކަމަށް ޝިފާއުގެ އިތުރުން ފިރުޝާން ވެސް ކުރިމަތިލެއްވި
 
އީސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް

އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އިހަވަންދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

ޝިފާއު މިމަގާމަށް އިންތިޚާބުވީ ކޮމިޓީގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 9 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 7 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގައެވެ. މުގައްރިރުގެ މަގާމަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ފިރުޝާން ވެސް ނަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެހީ ޝިފާއުއަށެވެ. ޝިފާއުގެ ނަން ފާސްވުމުން ދެވަނަ ނަމަށް ވޯޓަށް އަހާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޖްތިމާއިީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ކަމުގެ މަގާމަށް އަލުން މެމްބަރަކުން އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހުނީ، އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އީސާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އީސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީސަ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އީސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އޭނާ އަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނާތީއެވެ. އިސައާ ދެކޮޅަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އީސަގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަސްރާ ނަސީމެވެ. އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް ބަޔާން ދެއްވުމަށްފަހު އަސްރާގެ ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަކީ އެކަމަކަށް ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރި ތަޖުރިބާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިފުޅާއި އޭނާއަށް ވެސް މިއީ ވަރަށް ވެސް އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް