ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2021 | ހޯމަ 09:48
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާ
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުން ވެސް ޕޮޒިޓިވް!
 
ތަހުޤީޤު ކުރިއަށްދަނީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބާރު މިނުގައި ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ
 
ތަހުޤީޤު ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ޕޮޒިޓިވް
 
ބޮންގޮއްވުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިހާވެސް ހުރީ ހައްޔަރުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި 4 މީހުންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމުލަކޮށް މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި، ޙަމަލާގެ މަޤްސަދާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ތަހުޤީޤު ކުރިއަށްދަނީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބާރު މިނުގައި ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައިވެސް ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު 4 މީހުންވެސް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުޤީޤު ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ތަހުޤީޤު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ނުދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮންގޮއްވާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، ބޮންގޮއްވުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަދުހަމް އަހުމަދުގެ އިތުރުން، މއ. ފޭރުގެ މުޖާޒް އަހްމަދު 21، އާއި ގއ. ކޮނޑޭ، ފޮޅޭމާ، ތަހުމީން އަހްމަދު، 32 އަދި ލ.ގަން، ދުންފިނި އުފާ، އަހުމަދު ފާތިހު އެވެ. މި 4 މީހުންވެސް މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ފާތިހުއަކީ ކުރިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަން ކުރިން ފާހަގަވެފައިވާއިރު، އޭނާ އޭރު ކުރި މަސައްކަތާ މި ޙަމަލާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ވޭތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ބަޔަކު ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް ބައްލަވާފައި އެކަން ސާފު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް