ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 00:21
ޗައިނާގެ ސިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ވީގްރޫ މުސްލިމުން
ޗައިނާގެ ސިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ވީގްރޫ މުސްލިމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސިންޖިއާން މުސްލިމުން
ޕާކިސްތާނުގައި ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތެއް ނެތް!
 
ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުން ދަނީ ވީގްރޫ މުސްލިމުން ހޯދާ، އެމީހުން ގަދަކަމުން ޕާކިސްތާނުން ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި
 
ޕާކިސްތާނަށް ހިޖުރަކުރާ ވީގްރޫ މުސްލިމުން އަންނަނީ ގެއްލެމުން

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން އެގައުމުގެ ސިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅޭ ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި، ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރި، ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަށް އެގައުމުގައި ހިމާޔަތެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާތީ ވީގްރޫ މުސްލިމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށް ފިލައިގެން އެގައުމު ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ޕާކިސްތާނަށް ވީގްރޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ހިޖުރަ ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެގައުމުގައި ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުން ދަނީ ވީގްރޫ މުސްލިމުން ހޯދާ، އެމީހުން ގަދަކަމުން ޕާކިސްތާނުން ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިކަމަށް ހަބަރުތަށް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވީގްރޫ މުސްލިމަކު ބުނީ ޕާކިސްތާނަށް ހިޖުރަ ކުރި ފަހުން އޭނާގެ އާއިލާގެ އިތުރުން އޭނާގެ އަންހެނުންގެ އާއިލާ ބައެއް މެމްބަރުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންވެ ހަނދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އާއިލާގެ ހާލަތު ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާއާ އެކު ޕާކިސްތާނަށް ހިޖުރަކުރި އެހެން އާއިލާތަކުގެ މެމްބަރުންވެސް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރު އަޑީގައި އޮވެގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މި ހަފްތާ ވެގެންދާނީ ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކުރެވުނުތާ 70 އަހަރު އެދެގައުމުން ފާހަގަކުރާ ހަފްތާއަށެވެ. އިސްލާމަބާދުގައި ހުންނަ ޗައިނާ މިޝަންގެ ޑެޕިޔުޓީ ޗީފް ލީޖިއަން ޒާއޯ ސިފަކުރާގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަކީ "އީސްޓް ތުރުކިސްތާން އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް" ނަމަކަށް ކިޔޭ، ޗައިނާގެ އެތެރޭގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނިގުޅައިގަންނަން އުޅޭ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތެއްގެ ބައިވެރިންނެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއާއި އެގައުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައިވެރިން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަށް އެއީ ހައްގު އަދަބެއްކަމަށް ޗައިނާއިން ދިފާއުކުރަނީ، އެ ގައުމުން ބޭރުކުރި ވީގްރޫ ރެފިޔުޖީންނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްގެނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
43%
57%
0%
0%
ކޮމެންޓް