ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 13:25
ބ.ތުޅާދޫ، މިހާރު އެރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާތަނަށް ގެނެސްފައި
ބ.ތުޅާދޫ، މިހާރު އެރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާތަނަށް ގެނެސްފައި
ފޭސްބުކް
ތުޅާދޫއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެނުން
ތުޅާދޫއިން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
 
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ
 
ނަތީޖާ ނުލިބި 43 ސާމްޕަލެއް އެބައޮތް
 
މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 466 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވޭ

ބ.ތުޅާދޫއިން 49 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ތުޅާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުން ނެރިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް 4 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ހެލްތް ސެންޓަރުން ބުނީ މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 466 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާ ނުލިބި 43 ސާމްޕަލެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތްތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށް އެސެންޓަރުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ތުޅާދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓައުރެންޓް/ކެފޭތަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މެއި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ތިބި ތުޅާދޫގެ 15 ވަރަކަށް ރައްޔިތުން ވަނީ ރަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މިމީހުން ރަށަށް ގޮސްފައި ވަނީ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށެވެ. މާލެއިން ތުޅާދޫއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މެއި ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ތުޅާދޫއަށް ފުރި މީހުން ރަށަށް އެރުވުމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލުން ފަސް ޖެހުނު ނަމަވެސް، ކައުންސިލުން ވަނީ އެމީހުން ރަށަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ސިމްޓޮމެޓިކް ވެގެން ނެގި ސާމްޕަލްތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަންނަން ފަސޭހަވީ ސަރުކާރާއި އިންޑަސްޓްރީ އާ ގާތްގުޅުމެއް އޮތުމުން: އިސްމާއީލު ހަމީދު
ކޮވިޑް-19: އައިސީޔޫއާއި މަރުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަނެއްކާވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް!
އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
އަންނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި 44 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާތަން ފެނިގެންދާނެ - ރައީސް
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ޙައްޤެއްކަން ރައީސް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި: ހިސާން
ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރައަށް 40 އިންސައްތައިގެ ބަދަލެއް ޖެނުއަރީ މަހުގައި އަންނާނެ - ރައީސް