ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 18:33
ސްޕެއިނަށް ފަތާފައި 6000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެރި
ސްޕެއިނަށް ފަތާފައި 6000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެރި
އަލްޖަޒީރާ
ރެފިއުޖީން ސްޕެއިނަށް
ފަތާފައި ސްޕެއިނަށް އެރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
 
ސްޕެއިންގެ އައްސޭރިފަށުގައި ސިފައިން ދަނީ ފޯރި މަރަމުން
 
ސްޕެއިނަށް މީހުން އެރީ ސުއިތާއިން ފަތާފައި

ސްޕެއިނަށް ފަތާފައި އެރި 2700 މީހުން އަނބުރާ މޮރޮކޯއަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ސްޕެއިނުން މޮރޮކޯއަށް ފޮނުވާލާފައި މިވަނީ ފާއިތުވި 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަތާފައި ސްޕެއިނަށް އެރި 6000 މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ. މިއީ އުތުރު އެފްރިކާގެ ސަރަހައްދުން އައި މީހުންނެވެ. މި މީހުން ސްޕެއިނަށް އަރާފައިވަނީ މޮރޮކޯގެ އައްސޭރިން ޖިބްރޯލްޓަރ ކަނޑުއޮޅި ހުރަސްކޮށްފައި ސުއިތާ ސަރަހައްދުންނެވެ. މި ކަނޑުއޮޅީގެ ފުލާ މިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 13 ކިލޯމީޓަރެވެ.

ސްޕޭނުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ފެރެނާންޑޯ ވިދާޅުވީ، ޖިބްރޯލްޓަރ ކަނޑުއޮޅި ހުރަސްކޮށް ފަތާފައި ސްޕެއިނަށް އަރާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް އިތުުރު 200 ސިފައިން ސުއިތާގެ އައްސޭރި ފަށަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރިންވެސް ސުއިތާގެ އައްސޭރިފަށުގައި 1200 ސިފައިން ފޯރި މަރަމުން ގެންދިޔައެވެ.

ސުއިތާ އަކީ މޮރޮކޯއާ އިންވެގެން ޖިބްރޯލްޓަރ ކަނޑުއޮޅީގެ ދެކުނުބިތުގައި އޮންނަ ސަރަހައްދެކެވެ. އެތަނުގެ މައްޗަށް އޮންނަނީ ސްޕޭނުގެ ސިޔާދަތީ ބާރެވެ.

ސުއިތާގެ ސަރަހައްދީ ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކުއްލިއަކަށް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފަތާފައި ސްޕެއިނަށް އެރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސުއިތާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވަނީ ސިފައިން ނުކުމެ ސުއިތާގެ މަގުތަކާއި، އައްސޭރިފަށުގައި ފޯރި މަރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ، ސްޕެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
30%
12%
21%
12%
14%
12%
ކޮމެންޓް