ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 11:46
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
އެމްއޭސީއެލް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެއަށް 4 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފި
 
މެއި މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖެ އަންނަނީ 2,555 ފަތުރުވެރިން
 
މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ 16 ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 40,886 ފަތުރުވެރިން
 
މެއި 16ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 430,656ށް އަރާފައި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މެއި 16ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 430,656ށް އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ގިނަ ގިންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލަމުންދާއިރު، މެއި މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖެ އަންނަނީ 2,555 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ 16 ދުވަސް ނިމުނު އިރު، 3،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ އެންމެ ތިން ދުވަހުއެވެ. އެއީ މެއި އެއް ވަނަ ދުވަހު އައި 3,815 ފަތުރުވެރިންނާއި ދެ ވަނަ ދުވަހު އައި 3,397 ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން 11 ވަނަ ދުވަހު އައި 3,164 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ 16 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 40,886 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު 96,882 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 109,585 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އޭޕްރިލް މަހު 91,200 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މިއަހަރު ފެށުނު އިރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު އޭގެ އަސަރު ދަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ މާކެޓްތަކަކުން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދަތުރުނުކުރެވޭ އިރު، ރާއްޖޭގައި ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ގައުމުތަކުން ދަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފަސްޖެހެމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވުމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެ އަސަރާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ އެކިފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު، ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވެކްސިނޭޓްކޮށް ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ފުލީ ވެކްސިނޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް " އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް" ކެމްޕެއިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް