ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 17:53
ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
ރާއްޖެ އެމްވީ
ދަގަނޑޭއަށް ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ ބިރު
ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ ބިރު
 
އަންހެނުން ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ދަގަނޑޭ ވަނީ ކޭމްޕް ދޫކޮށްލާފައި
 
ދަގަނޑޭ ހުރީ މަންމަ ގޭގައި އާއިލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް
 
މީގެ ކުރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އީސައަށް ވަނީ ފުރުސަތު ގެއްލިފައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނަށް އެކުލަވާލާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް މީގެ ކުރިން އެކުލަވާލި 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ ޓީމާއެކު ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ދަގަނޑޭގެ އަންހެނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ ކޭމްޕް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ދަގަނޑޭއަށް ކޭމްޕް ދޫކޮށް ދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް އަލުން ޓެސްޓުކުރިއިރު، އޭނާއަށް ދެން ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާވެސް ޖެހޭނީ 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުވާން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ހާލަތުގައި ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް އެކުލަވާލާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ދަގަނޑޭއަށްވެސް ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އަންހެނުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ދަގަނޑޭ މި ވަގުތު ހުރީ މަންމަ ގޭގައި އާއިލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންނާ ދަގަނޑޭ ކޮންޓެކްޓް ނުވާ ކަމަށާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަގަނޑޭ އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެއެވެ.

ދަގަނޑޭއަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވިއިރު، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނާއި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން މީގެ ކުރިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. އަމިއްލަ ސަބަަބަކާ ހުރެ ސްކޮޑުން ވަކިވީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ފޯވާޑް ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އާއި، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އެވެ. އަދި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) އަށްވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި އާއިލީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ސްކޮޑުން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަކިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ސަބަބުތައް އެފްއޭއެމުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ލިބޭ ހުރިހާ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ހިފަންވާނެ ކަމަށް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމުން އަންނަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޗައިނާއަށް ފުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ގައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެގެން އަދި ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
80%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް