ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 17:34
ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ފުވައްމުލައް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
ފުވައްމުލަކުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް 100އިން މަތީގައި
 
ސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައިވެސް އެކްޓިވް ކޭސްތައް އުޅޭ
 
ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ޕޮޒިޓިވް ވަމުން އަންނާތީ ކަންބޮޑުވޭ
 
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫނީ ބޭރަށް ނުކުތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 121ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ އެޗްއީއޯސީން ބުނެފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދު 121 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 22 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ފުވައްމުލައް ކޮވިޑް19 ތަފާސް ހިސާބު – 15 މެއި 2021

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސާމްޕަލް ނެގުނު އަދަދު: 108

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު: 22

މިހާތަނަށް ނެގުނު ސާމްޕަލްގެ އަދަދު: 10208

Advertisement

މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު: 194

ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު: 75

މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދު: 121

މިހާތަނަށް އެ ސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުން ފެނުނު ކޮވިޑު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި އަދި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ރަށުގެ ހުރިހައި އަވަށަކުންވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައީ ދިގުވާނޑު އަވަށުގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ކޮންޓެކްޓްވި މީހުުންނާއި، ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހުންގެ އިތުރުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ތެރެިއން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި މާލެއިން ޓެސްޓު ކުރުމަށް ފަހު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ރަށަށް އައި ފަހުން ޕޮޒިޓިވް ނަތީޖާ ލިބުނު މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން އިތުރަށް ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި މިހާރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނެ މިންވަރު އިތުރެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައިގެން އުޅުމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މެނުވީ، ގެއިން ބާރަށް ނުނިކުތުމަށާއި ބޭރަށް ދާއިރު ރަނގަޅަށް މާސްކު އަޅައި އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް