އެމްސެވަން ބުކް ލިސްޓު ޕްރޮމޯ ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ އެޑިޝަން އަށް އެއްލައްކަ މީހުން ވޯޓް ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 8.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ވީއޭއެމްކޯއާއި އަލްޝާލީމެރިންއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ އެޑިޝަން ބާއްވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ރެއިންބޯ ރީ-ކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކިހާވައް ހުރަވަޅި ވިއްކާލަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫ އިންވެސް އައިފޯން އެކްސްގެ ވިއްކަން ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫ "ކަލާ ރަން" އަންނަ މަހު
7 އަހަރު ކުރިން
ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމަން ބަޖެޓް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ މަގާމަށް އައުޝަން ލަތީފް އައްޔަން ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތި ޚިދުމަތުގައި އަށް އަހަރު؛ ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް އަށްް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!
7 އަހަރު ކުރިން
ޕިރަމިޑް އިން އައު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ދިރާގުގެ ފިސްކްޑް ބްރޮޑްބޭންޑަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވިއަންއިން ޑޭޝް 8ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެންނަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ލުނބޯގެ އަގު ވެއްޓުނު އިރު ފަޅޯގެ އަގު އުފުލިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ދިރާގުން އައިފޯން އެކްސްގެ ޕްރީ އޯޑަރ ނަގަން ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
"މެޓާބޯ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ މިންވަރު 129.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި
7 އަހަރު ކުރިން