އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023

  • ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސް ސޯލިހު ބޮޑުތަނުން ކުރީގައި
  • އެމްޑީޕީގެ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
  • ރައީސް ޞާލިހު ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
 
Writer Profile Picture
ތޯހިރާ އަޒްހާރް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސް ސޯލިހު ބޮޑުތަނުން ކުރީގައި

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް 24،566 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއީ 61.10 އިންސައްތައެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 15،641 ވޯޓެވެ. އެއީ 38.90 އިންސައްތައެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 02:07
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
އެމްޑީޕީގެ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި ވޯޓު ލެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވި. ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންގެ މަގުސަދަކީ ވެސް އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށްދިއުން ކަމަށް ވިދާޅުވި. ވާދަވެރިންގެ ފަރާތުން ދެއްކި ނަމޫނާއަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި. މިވަގުތު ކުރަންވީ ކަމަކީ ޕާޓީ އެކުގައި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި. މިރެއިން ފެށިގެން ވާދަވެރިކަން ނިމުނީ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ރައީސް ޞާލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅު ކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 22:52
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ރައީސް ޞާލިހު ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށައިފި. އެގޮތުން، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގެކައިރިއަށް އެއްވެފައި.

ރައީސް ޞާލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 22:19
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ނައިބު ރައީސް ރައީސް ޞާލިހަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާތީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުން ފެނިގެންސިޔައީ ރައީސަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކުރާ އިތުބާރު ކަމަށް. އެގޮތުން ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ތަރައްގީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ޤައުމަށް ގެންނަވާ ތަރައްގީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:24
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ރައީސް ޞާލިހުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން މިރޭ 10:00ގައި އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކުރުން މިރޭ 10:00ގައި ބާއްވަން އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނު ޓީމުން ވަނީ ނިންމާފައި. އެ ޓީމުން ބުނީ މިރޭ 10:00 ގައި އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ކެމްޕޭން ޓީމުތަކާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ބާއްވާ ބޮނޑިބަތެއް އޮންނާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން އެ ވަގުތަށް ހަރުގެއަށް ދިއުމަށް ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުގެ ފަރާތުން ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައި

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:15
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ގިނަ ބައެއްގެ މަރުޙަބާ ރައީސަށް

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަން ޔަގީންކުރެވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އެޑިއުކޭޝަނަ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ އާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:00
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
އެމްޓީޑީގެ މަރުޙަބާ ރައީސް ޞާލިހަށް

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރ ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދަވާނެ ކަން ޔަގީންވުމުން މޯލްޑިވްސް ތަރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި. އެ ޕާޓީން ބުނީ ރައީސް ޞާލިހު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވި ހަމަޖެހުމާއި، ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި އަދި ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ދިވެހި ގައުމު ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވި ހިކުމަތްތެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް.

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 20:39
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ގިނަ ފޮށިތަކުގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ރައީސް ނަޝީދު: ހަސަން ލަތީފު

ގިނަ ފޮށިތަކުގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ނަތީޖާ ޝީޓުތައް ބަލަމުން ކަމަށް. ބޮޑު ފަރަގެއް ދައްކަނީ މަދު ބައެއް ތަންތަނުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ ވޯޓު، ފޮށީގައި ހުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 20:36
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިިހު

މިހާތަނަށް ގުނި ފޮށިތަކުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޮޑުތަނުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުގެ ތެރެއިން 65 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި. އެމަނިކުފާނާ ވާދަ ކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 35 އިންސައްތަ

- - -
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:35
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ގދ. އަތޮޅު GT-2

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 195

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 192

ސައްހަ ވޯޓު: 377

ބާތިލު ވޯޓު: 6

ޖުމްލަ ވޯޓު: 383

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:25
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލެ ސިޓީ/ ގއ، އަތޮޅު PT-1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 156

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 139

ސައްހަ ވޯޓު: 295

ބާތިލު ވޯޓު: 6

ޖުމްލަ ވޯޓު: 301

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:24
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ/ މީދޫ S07-2

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 100

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 259

ސައްހަ ވޯޓު: 359

ބާތިލު ވޯޓު: 8

ޖުމްލަ ވޯޓު: 367

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:22
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ/ މާލެ ސިޓީ T03-T

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 180

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 222

ސައްހަ ވޯޓު: 402

ބާތިލު ވޯޓު: 9

ޖުމްލަ ވޯޓު: 411

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:19
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލެ ސިޓީ/ ހދ. އަތޮޅު BT-1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 83

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 134

ސައްހަ ވޯޓު: 217

ބާތިލު ވޯޓު: 5

ޖުމްލަ ވޯޓު: 222

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:18
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ/ ގދ. ތިނަދޫ Q01-1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 189

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 204

ސައްހަ ވޯޓު: 393

ބާތިލު ވޯޓު: 6

ޖުމްލަ ވޯޓު: 399

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:17
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މަހިބަދޫ ދާއިރާ/ މަހިބަދޫ I02-3

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 51

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 149

ސައްހަ ވޯޓު: 200

ބާތިލު ވޯޓު: 2

ޖުމްލަ ވޯޓު: 202

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:16
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ދެކުނު ދާއިރާ/ ކުޅުދުއްފުށި B05-1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 95

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 117

ސައްހަ ވޯޓު: 212

ބާތިލު ވޯޓު: 5

ޖުމްލަ ވޯޓު: 217

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:15
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ/ ކުޅުދުއްފުށި B04-1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 150

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 102

ސައްހަ ވޯޓު: 252

ބާތިލު ވޯޓު: 10

ޖުމްލަ ވޯޓު: 262

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:13
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލެ ސިޓީ/ ހދ. އަތޮޅު BT-2

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 87

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 126

ސައްހަ ވޯޓު: 213

ބާތިލު ވޯޓު: 0

ޖުމްލަ ވޯޓު: 213

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:12
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާ/ މާލެ ސިޓީ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 148

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 179

ސައްހަ ވޯޓު: 327

ބާތިލު ވޯޓު: 5

ޖުމްލަ ވޯޓު: 332

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:11
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލެ ސިޓީ/ ހއ. އަތޮޅު AT-1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 135

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 155

ސައްހަ ވޯޓު: 290

ބާތިލު ވޯޓު: 2

ޖުމްލަ ވޯޓު: 292

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:10
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލެ ސިޓީ/ ގދ. އަތޮޅު QT-3

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 101

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 194

ސައްހަ ވޯޓު: 295

ބާތިލު ވޯޓު: 2

ޖުމްލަ ވޯޓު: 297

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:10
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: މާލެ ސިޓީ/ ގއ. އަތޮޅު PT-3

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 155

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 156

ސައްހަ ވޯޓު: 271

ބާތިލު ވޯޓު: 7

ޖުމްލަ ވޯޓު: 278

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:09
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ވެލިދޫ ދާއިރާ/ ނ. ވެލިދޫ D03-3

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 92

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 192

ސައްހަ ވޯޓު: 284

ބާތިލު ވޯޓު: 5

ޖުމްލަ ވޯޓު: 289

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 18:55
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ވަގުތީ ނަތީޖާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ/ މާލެ ސިޓީ T04-T

މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 140

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު: 196

ސައްހަ ވޯޓު: 336

ބާތިލު ވޯޓު: 1

ޖުމްލަ ވޯޓު: 337

28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 18:54