ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:45
ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދުން ނަގާފައިވާ މާރސް ޕްލަނެޓުގެ ފޮޓޯއެއް: ޗައިނާގެ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ މާރސްގެ ބިމަށް ތިރިކޮށްފައި
ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދުން ނަގާފައިވާ މާރސް ޕްލަނެޓުގެ ފޮޓޯއެއް: ޗައިނާގެ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ މާރސްގެ ބިމަށް ތިރިކޮށްފައި
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް މާރސްއަށް
އެންމެފަހުން މާރސް ޕްލެނެޓްވެސް ޗައިނާއިން "ފަތަހަ" ކޮށްފި
 
މާރސްގެ ބިން ތަހުލީލު ކުރުމުގައި ޗައިނާގެ އުޅަނދު 3 މަސް ހޭދަކުރާނެ
 
ޗައިނާގެ އުޅަނދަކީ ހުސްވި އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ލޯންޗު ކުރެވުނު އުޅަނދެއް
 
މާރސްގެ ބިމަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުޅަނދެއް ތިރިކުރި ދެ ވަނަ ގައުމަކީ ޗައިނާ

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ޗައިނާގެ ދުވެލި ހަލުވިކޮށް މާރސް ޕްލެނެޓް ވެސް އެންމެ ފަހުން "ފަތަހަ" ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ގްލޯބަލް ޓައިމްސްއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެ ނޫހުން މިކަން އިއުލާންކުރީ އެއްވެސް ފަޅުވެރިޔަކު ނެތި ޗައިނާގެ އުޅަނދު "ޓިއަންވެން-1 ކާމިޔާބުކަމާއެކު މާރސްގެ ބިމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތިރި ކުރުމުންނެވެ. ޗައިނާ ހިމެނުނީ މާރސްގެ ބިމަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުޅަނދެއް ތިރިކުރި ދެ ވަނަ ގައުމު ކަމުގައެވެ. އަނެއް ގައުމަކީ އެމެރިކާއެވެ.

ޗައިނާއިން ހުސްވި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ލޯންޗުކުރި ޖައްވީ އުޅަނދު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިން ބައިގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މާރސްގެ ވަށައިގެން ބުރުޖަހާ ބަޔަކާއި މާރސްއަށް ތިރިކުރާ ބަޔަކާއި މާރސްގެ ބިމުގައި ދުއްވައި ތަހުލީލުކުރާ ބައެކެވެ. މާރސްއަށް ތިރިކުރުމުގެ މާކުރިން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މި އުޅަނދު ވަނީ މާރސްގެ ފޮޓޯތައް ދުނިޔެއަށް ފޮނުވަން ފަށައިފައެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުކޮޅަކީ ވައިކުޑައެއްގެ އެހީގައި މި އުޅަނދުގެ "ޒުރޮންގް" ލޭންޑަރ މާރސް އަށް ތިރިކުރުން ކަމުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ހަތް މިނިޓުގެ މި މަރުހަލާ ސައިންސްވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެގެންވަނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ހަތް މިނިޓުގެ ނަމުންނެވެ. އެހެން ކިޔަނީ މާރސް އިން ދުނިޔެއަށް ރޭޑިއޯ ސިގުނަލް ވާސިލްވާ ވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ހިނގާ ކަމެއް ކަމުންނެވެ.

ގާތްގަޑަކަށް 240 ކިލޯގެ ބަރުދަން ހުރި މާރސް ރޯވާރއަކީ ހަ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެކެވެ. އެޔަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އުފައްދަނީ އިރުގެ އަލިންނެވެ. މާރސްގެ ބިމުގައި ހިލަޔާއި ވެއްޔާއި އެފަދަ އެނޫންވެސް ތަކެތީގެ ތަހުލީލުތައް ކުރުމުގައި މި އުޅަނދު ތިން މަސް ހޭދަ ކުރާނެއެވެ.

މާރސްގެ ބިމަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުޅަނދެއް ތިރިކުރެވޭތޯ ރޫސީވިލާތާއި ޔޫރަޕުގެ ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އެންމެފަހުން މިގޮތަށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވަނީ ރޫސީވިލާތާއި އީޔޫ ގުޅިގެން މާރސް ޕްލެނެޓަށް ފޮނުވި މިޝަނެކެވެ.

ޗައިނާއަށްވުރެ ކުރިން އެމެރިކާ ވަނީ ދާދިފަހުން މާރސްއަށް އުޅަނދެއް ތިރިކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ މިޝަނަށްވުރެ ޗައިނާގެ މިޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް ނިންމޭ ސަބަބަކީ މި މިޝަނުގައި ތިން ބައި އެކުލެވިފައި މި ތިންބައި ވެސް ސައްތައިން ސައްތަ ކާމިޔާބުވުމުންނެވެ. އެއީ މާރސްގެ ވަށައިގެން ބުރުޖެހުމާއި ތިރިކުރުމާއި މާރސްގެ ބިމުގައި ދުއްވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
13%
33%
4%
8%
25%
17%
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 20:22
ޙުސެން
ހާދަ ފެންވަރު ދަށް ހަބަރުތަކޭ ތިގެނެސް ދެނީ، ވަގުތު ނޫހެކޭ މިއެކޭ ތަފާތެއް ނެތް މިހާރަކު. ރާއްޖެ އެމްވީ މީ ބްރޭންޑެއް، ތިހެން ނަހަދާ، ތިތަނުގެ އަގު ހިފަހައްޓާ..