ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 19:44
ޗައިނާއާ އިންޑޮނީޝިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ޗައިނާއާ އިންޑޮނީޝިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
އޭއޭޕީ
ޗައިނާ - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގުޅުން
ޗައިނާ އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގުޅުން ގޯހުން ގޯހަށް
 
އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޗައިނާ ކަނޑުގެ މަސްލަހަތު ނަގައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ
 
ޗައިނާ ވަނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި

ޓައިވާނުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ވަދެއްޖެނަމަ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ހަމަލަދިނުމުގައި ފަސްނުޖެހުމަށް ޗައިނާގެ ނޫހަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާ ގުޅުން އޮންނަ ނޫހަކުން މިހެން ބުނީ އޮސްޓްރޭލިއާއާ ދާދިގާތުގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށެވެ.

ޗައިނާގެ ނޫހުން ބުނީ ޓައިވާނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މަސްލަހަތު ނަގައިލުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާނަމަ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް މިސައިލް ހަމަލާދޭން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

މި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވެ ޗައިނާއިން ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާއާ ދެކޮޅަށް އިގްތިސާދީ ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅައިފައެވެ. ބައެއް ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
18%
39%
11%
7%
14%
11%
ކޮމެންޓް