ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 08:03
މިއީ ދިރާގުން އީދަށް ޚާއްސަކޮށް ތައާރަފްކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓެއް
މިއީ ދިރާގުން އީދަށް ޚާއްސަކޮށް ތައާރަފްކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓެއް
ދިރާގު
ދިރާގު
ވަރަށް ޚާއްސަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި
 
މި ކޮންޓެސްގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 13 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2021 ގެ 23:59 ގެ ނިޔަލަށް
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރި މީހަކަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ ފޯނެއް ލިބޭނެ
 
5 ނަސީބުވެރިއެއް ހޮވަން ނިންމާފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުން ވަރަށް ޚާއްސަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން، މި ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންސްޓަގްރާމް، ފޭސްބުކް ނުވަތަ ޓުވިޓަރގައި #EidMomentsMv މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުން ކޮށްގެން އީދުގެ މަންޒަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯޝެއަރ ކުރުމަށް ދިރާގުން އެދިފައިވެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 5 ނަސީބުވެރިއެއް ހޮވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރި މީހަކަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ ފޯނެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި ދެން ހޮވޭ 4 މީހަކަށް މުސްހަފަކާއެކު ތަސްބީހައަކާއި ރީތި މުސައްލައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

މި ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 13 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2021 ގެ 23:59 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި އަހަރުގެ އީދުވެސް ގޭގައި ތިބެގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، އީދުގެ އުފަލާ މަޖަލުގައި އެންމެހާ ދިވެހިން ވެސް ޝާމިލުވުމަށް ދިރާގުން އެދިފައިވެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަދަލުވަމުން ދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިރާގުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުން އިތުރު ލުއިފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް