ސްޕެނިޝް ލީގު
ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ރެއާލުން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި
 
ގްރަނާޑާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 78 ޕޮއިންޓާއެކު
ކ. މާލެ |
ގްރަނާޑާ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 4-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޫކާ މޮޑްރިޗް ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިންއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮޑްރީގޯ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފުގައި ޖޯޖް މޮލީނާ ވަނީ ގްރަނާޑާއަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އަލްވާރޯ އޮޑްރިއޮޒޯލާ ލަނޑެއް ޖަހައި ރެއާލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ކަރިމް ބެންޒެމާ ވަނީ ރެއާލަށް ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ އެތުލެޓިކޯގެ ލީޑު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު 36 މެޗުން 80 ޕޮއިންޓާ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތްއިރު، ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 36 މެޗުން 78 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް 36 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 76 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved