އުރީދޫ އީދު ޝޯ 2021
އުރީދޫ އީދު ޝޯ މި އަހަރު ވެސް ޑިޖިޓަލްކޮށް!
 
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޝޯ ބަލާލެވޭނެ
 
ޝޯ ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ 24 މެއި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި
ކ. މާލެ |
ޝޯ ގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަދި ކުޅަދާނަ ފަންނުވެރިންތަކެއް ފެނިގެންދާނެ
އުރީދޫ

'އުރީދޫ އީދު ޝޯ' މި އަހަރު ވެސް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ން ރައްކާވެތިބުމަށާއި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްކަތާއެކު އީދު ފަދަ ޚާއްސަ ދުވަސް ތަކުގައި ޒާމާންވީ އާދަކާދަތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާލަތުގައި އާއިލާ އާއި ރަށްޓެހިން އަދި އަވައްޓެރިންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެދުމަށް އުޒުރުވެރިވެ، ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަން އުރީދޫއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން އުފާވެރި، ކުލަގަދަ އީދެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫއިން މި އަހަރު ވެސް ޑިޖިޓަލްކޮށް 'އުރީދޫ އީދު ޝޯ 2021' ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

މި ޝޯ ގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަދި ކުޅަދާނަ ފަންނުވެރިންތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ޒަކިއްޓެ، ޝައްމޫނު، ހަބޭސް ފިއުޝަން އަދި ޑަންޑޫރަ ހިމެނޭ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. ޝޯ ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ 24 މެއި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައެވެ.

ޝޯ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފަވާ ގަޑީގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ore.do/eidshow ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved