ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2021 | ބުދަ 19:46
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެމްއެމްޕީއާރްސީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބޭފުޅުން
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެމްއެމްޕީއާރްސީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު
19 ވަނަ މަޖިލިސް: ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން، އެމްޑީޕީގެ 4 މެމްބަރަކު ލިސްޓުގައި
 
ދައުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާޔާއި ތަހުގީގު މަރުހަލާގައިވާ މީހުން ވެސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ
 
އެމްޑީއޭގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރުގެ ނަންވެސް ހިމެނޭ
 
މި ލިސްޓުގައި ޖޭޕީގެ 2 މެމްބަރަކުވެސް ހިމެނޭ

ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީއާއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 4 މެމްބަރަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އާންމުކުރި މި ލިސްޓުގައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމްގެ 6 މެމްބަރުންގެ ނަން ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރ އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސަލީމް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ޝިޔާމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ރިޒާ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ތާރިގް، ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމްޑީޕީގެ 4 މެމްބަރުންގެ ނަންވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލީ އާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ނަސީރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު އީސާ އެވެ.

Advertisement

މި ލިސްޓުގައި ޖޭޕީގެ 2 މެމްބަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް) އާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހުސައިންއެވެ. އަދި އެމްޑީއޭއިން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރުވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މުޅިއެކު 281 މީހަކު ހިމެނޭ މި ލިސްޓަކީ އަދި ތަހުގީގު ނުނިމޭ ލިސްޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ މީހުންނާއި، ދައުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި އަދި ތަހުގީގުކުރެވޭ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް