އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
"މިއީ އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބު ސީޒަން"
 
ފޯމް ގެއްލެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓުތަކެއް ވެސް ވަނީ ހަދާފައި
 
ފާއިތުވި ތިން ސީޒަނުގައި ވެސް މަނޭ ވަނީ ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ގޯލް ޖަހާފައި
 
މިސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް މަނޭއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ސާދަ ގޯލް
ކ. މާލެ |
ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލް ފޯވާޑް ސާޑިއޯ މަނޭ: މި ސީޒަނުގައި އެދެވޭ ކުޅުމެއް ވަނީ ނުދެއްކިފައި
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވީ ފަހުން މިއީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބު ސީޒަން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލް ފޯވާޑް ސާޑިއޯ މަނޭ ބުނެފިއެވެ.

މި ހަފުތާގައި ކެނަލް ޕްލަސްއަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި މަނޭ ބުނެފައިވަނީ ގޯލް ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ ތޫނުފިލިކަމަށް އައި ބަދަލުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގިފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ކަށަވަރު ކަމަކީ މިއީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ދެރަވަރު އެންމެ ނާކާމިޔާބު ސީޒަން ކަމުގައި ވެސް މަނޭ ބުންޏެވެ.

މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ ކެއުމަށް އައި ބަދަލަކުންތޯ ނުވަތަ އެހެން ކަމަކުންތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓުތަކެއްވެސް ހަދައިފި ކަމަށާއި އެ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ގޯސް ނޫން ކަމަށްވެސް މަނޭ ބުންޏެވެ. ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް މިކަހަލަ އަޑިގުޑަން ދުވަސްތައް އަންނާނޭ ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އިހުގެ ފޯމަށް އަލުން ރުޖޫއަވުން ކަމަށް އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ބުންޏެވެ.

ފާއިތުވި ތިން ސީޒަނުގައިވެސް މަނޭ ވަނީ ވިހި ގޯލަށްވުރެ ގިނަ ގޯލް ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައިވެސް ލިވަޕޫލަށް ޖަހައިދީފައެވެ. މި ތިން ސީޒަނުގެ ތެރެއިން އެއް ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި އަނެއް ސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ލީގު ލިވަޕޫލް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު ހުރިހާ މުބާރާތެއް އެއްކޮށްލައިގެން މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް މަނޭއަށް ޖެހިފައިވަނީ އެންމެ ސާދަ ގޯލެވެ. ލިވަޕޫލް އޮތީ މިވަގުތު ޓޭބަލްގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. ސީޒަނުގެ ބާކީ ތިންމެޗުން މޮޅުވިޔަސް ޓޮޕް ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ލައްވާނުލައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ކަޓާނޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ގަބޫލު ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved