ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2021 | އަންގާރަ 13:08
ކޮންމެ 10 އަަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ޗައިނާގައި ބޯހިމަނާ
ކޮންމެ 10 އަަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ޗައިނާގައި ބޯހިމަނާ
ބީބީސީ
ޗައިނާގެ ބޯހިމެނުން
ޗައިނާގެ އާބާދީ އިތުރުވާ ނިސްބަތް ދަށަށް ހިނގައްޖެ
 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑު
 
2016 ވަނަ އަހަރު އަލަށް އުފަންވި ކުދިނަށްވުރެ ފާއިތުވި އަހަރު އުފަންވި ކުދިން މަދު

ޗައިނާގެ އާބާދި އިތުރުވާ ނިސްބަތް ދަށަށް ހިނގައްޖެކަމަށް ޗައިނާގެ ބޯހިމެނުމުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފާއިތުވި 10 އަހަރު ޗައިނާގެ އާބާދީ އިތުރުވި ނިސްބަތަކީ 0.53 އިންސައްތައެވެ. މިއީ 2000 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވުމެކެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ބޯހިމެނުމުން ދައްކާ ގޮތުގައި އާބާދީ އިތުރުވި ނިސްބަތަކީ 0.57 އިންސައްތައެވެ.

ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، ބެއިޖީންގެ އާބާދީ އިތުރުކުރުމަށް ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެއްކޮށްފައިވާ މި ހިސާބުތަކަކީ، ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިގެން ކޮންމެ 10 އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ޗައިނާގައި އެއްކުރާ ހިސާބުތަކެކެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު 12 މިލިއަން ކުދިން އުފަންވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ދަށްވުމެކެެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި 18 މިލިއަން ކުދިން އުފަންވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑް ތަކުން ދައްކައެވެ.

ޗައިނާގެ އާބާދީ އިތުރުވާ މިންވަރު ދަށްވާ ނަމަ މުސްތަޤުބަލުގައި ޗައިނާގެ އާބާދީގައި ޒުވާނުންނަށްވުރެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ގިނަ ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް