ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2021 | އަންގާރަ 02:34
އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ކަވާނީއާއެކު ސޯލްޝެއާ
އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ކަވާނީއާއެކު ސޯލްޝެއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކަވާނީ އެއްބަސްވުން އާކުރުން
ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން ކަވާނީ އާކޮށްފި
 
ކަވާނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި
 
ކަވާނީ ވަނީ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާކޮށްފައި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އިތުރު އަހަރަކަށް އާކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކަވާނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ފަހަރު ކަވާނީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އެކަމަކު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް އޮތްއިރު، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކަވާނީ ވަނީ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ކަވާނީ ބުނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު ފަހުން އެ ޓީމާއެކު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވީ ކަމަށެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ މެޗެއް ކުޅެލުމަކީ ހުވަފެނެއް ކަމަށްވެސް ކަވާނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން ކަވާނީ އާކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާ ބައްޕަ ލުއިސް ވަނީ ކަވާނީ އިންގްލެންޑުގައި ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ ދެކުނު އެމެރިކާއަށް އަންނަން ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއާއެކު އުރުގުއޭ އާއި އާޖެންޓީނާގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ކަވާނީ އާޖެންޓީނާގެ ބޮކަ ޖޫނިއާސްއަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވި ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކުރަން ކަވާނީ ނިންމިއިރު، އެކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސޯލްޝެއާ ބުނީ ކަވާނީއަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑާއެކު އޭނާއަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަވާނީއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމުން، ދިގު މުއްދަކަށް ކަވާނީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ކަވާނީ ހިމެނޭއިރު އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 35 މެޗުގައި 15 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީއާއެކު ކަވާނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ފްރެންޗް ލީގު ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ފްރެންޗް ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް