ރަމަޟާން 1442 - ޒަމްޒަމް ފެން
27 ވިލޭރޭގެ އަޅުކަމަށް އައި މީހުންނަށް ދެލައްކަ ޒަމްޒަމް ފެންފުޅި ފޯރުކޮށް ދީފި
 
27 ވިލޭރޭގެ އަޅުކަން ކުރި މީހުންނަށް ދެލައްކަ ޒަމްޒަމް ފެންފުޅި ފޯރުކޮށްދިން
 
ޒަމްޒަމް ފެން ބެހުމަށް އެއް ހާހަށްވުރެ ގިނަ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވި
ކ. މާލެ |
އުމްރާވެރިންނަށް ޒަމްޒަމް ފެން ފޯރުކޮށްދެނީ
ސައުދީ ގެޒެޓް

ރޯދަ މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ގެފުޅާއި މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި އަޅުކަން ކުރި މީހުންނަށް ދެލައްކަ ޒަމްޒަމް ފެންފުޅި ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ފްރެސިޑެންސީ ފޯ ދަ އެފެއަރޒް އޮފް ދަ ޓޫ ހޯލީ މޮސްކްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

27 ވިލޭރޭ އަޅުކަން ކުރުމަށް ދިޔަ މީހުންނަށް ޒަމްޒަމް ފެން ބެހުމަށް އެއް ހާހަށްވުރެ ގިނަ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ.

ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ދެ މިސްކިތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ޚާއްސަ އޮފީހުގައި ޒަމްޒަމް ފެނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ދަ ޒަމްޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުންނަވައެވެ. އަދި އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. 

އަޅުކަން ކުރާ މީހުންނަށް ދަތިކަމެއް ނެތި ފަސޭހައިން ޒަމްޒަމް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެން ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ރޯދަ މަހު މަޣްރިބް ނަމާދުގެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ފަށައެވެ. އަދި ފެން ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލަނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަގުތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved