ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 07:54
ތުޅާދޫ
ތުޅާދޫ
ފޭސްބުކް
ތުޅާދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށްލުން
ބ. ތުޅާދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައިފި
 
ތުޅާދޫން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ތިން މީހުން
 
ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ދިޔަ މީހުން
 
މާލެ އިން ތުޅާދޫއަށް މީހުން ފުރާފައި ވަނީ މެއި 4 ގައި

ބ. ތުޅާދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައިފިއެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސް ފެނި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ބޭއްވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މެއި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ތިބި ތުޅާދޫގެ 15 ވަރަކަށް ރައްޔިތުން ވަނީ ރަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މިމީހުން ރަށަށް ގޮސްފައި ވަނީ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށެވެ. މާލެއިން ތުޅާދޫއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

Advertisement

މެއި ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ތުޅާދޫއަށް ފުރި މީހުން ރަށަށް އެރުވުމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލުން ފަސް ޖެހުނު ނަމަވެސް، ކައުންސިލުން ވަނީ އެމީހުން ރަށަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ސިމްޓޮމެޓިކް ވެގެން ނެގި ސާމްޕަލްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ތުޅާދޫ އިން މިހާތަނަށް ތިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ތުޅާދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތްއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން ފެންނަ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށް މޮނިޓަރިންނަށް ލާފައިވާއިރު، ގިނަ ރަށްތަކެއް ގައި ދަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަންނަން ފަސޭހަވީ ސަރުކާރާއި އިންޑަސްޓްރީ އާ ގާތްގުޅުމެއް އޮތުމުން: އިސްމާއީލު ހަމީދު
ކޮވިޑް-19: އައިސީޔޫއާއި މަރުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަނެއްކާވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް!
އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
އަންނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި 44 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާތަން ފެނިގެންދާނެ - ރައީސް
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ޙައްޤެއްކަން ރައީސް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި: ހިސާން
ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރައަށް 40 އިންސައްތައިގެ ބަދަލެއް ޖެނުއަރީ މަހުގައި އަންނާނެ - ރައީސް