ބެންގަލޫރުން އުސޫލާ ޚިލާފުވުން
މާފަށް އެދުމަށްފަހު ބެންގަލޫރު ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ފުރަނީ
 
ބެންގަލޫރު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައި
 
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބެންގަލޫރު ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ބެންގަލޫރު އެފްސީ

މާފަށް އެދުމަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރަން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ޓީމުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފުގައި ކުލަބު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބެންގަލޫރު ޓީމު ރާއްޖެ އައީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރާއްޖެ އައިސް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބެންގަލޫރު ޓީމު ކޭމްޕްކުރިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮޓަލުންނުކުމެވެން އޮތީ ހަމައެކަނި ތަމްރީނުތަކަށާއި މެޗުތައް ކުޅެން އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭ މަގުތަކުން އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު ބެންގަލޫރު ޓީމުން ކޮވިޑް-19 ގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވި މައްސަލަ ހޫނުވެގެންދިޔައިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވަނީ ބެންގަލޫރު ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮވިޑުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވި މައްސަލާގައި ބެންގަލޫރު ޓީމު ވަގުތުން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އޭއެފްސީން ޕްލޭއޮފް މެޗާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރިއިރު، ބެންގަލޫރުން މިހާރު ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް ފުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އަދި ބެންގަލޫރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލަކު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ އެ ކުލަބުން ބަލާނެ ކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބެންގަލޫރު ފުރާއިރު، އެ ޓީމުގެ ސީއީއޯ ޕާތު ޖިންދާލް އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ކުލަބުގެ ބިދޭސީ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ކިބައިން ފެނުނު، ބަހަނާއެއް ދެއްކެން ނެތް އަމަލަށް ކުލަބުގެ ފަރާތުން މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބެންގަލޫރުގެ މައްސަލައިގައި އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގައި އީގަލްސް އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. އަދި އެ މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އޮތީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
3%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
59%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
22%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 22:49
ހުދު
ހަމަ ރަނގަޅަށްތިހެދީ
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 22:42
ޛުހު
You have to deport them
raajjemv logo

All rights reserved