ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އެލީޓް ކޯޗުންގެ ލިސްޓުން ގާޑިއޯލާއަށް މިފަހަރު ޖާގަ ލިބޭނެތަ؟
 
ސިޓީއަށް މިފަހަރު ތަށި ލިބިއްޖެނަމަ އެލީޓް ކޯޗުންގެ ލިސްޓަށް ގާޑިއޯލާގެ ނަން އަރާނެ
 
ތަފާތު ދެ ޓީމެއްގައި ހުރެގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ވަނީ މިހާތަނަށް ފަސް ކޯޗުންނަށް
 
ގާޑިއޯލާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރު ބާސެލޯނާއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައި
ކ. މާލެ |
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ 2011 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ފަހު ތަށި އުފުލާލަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ސްޕޭނުގެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަނީ 2009 އަދި 2011 ގައި ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ހުރެގެން ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މެއި 29 ވަނަ ދުވަހު އިސްތަންބޫލުގައި ކުޅޭ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ގާޑިއޯލާ ހިމެނޭނީ ތަފާތު ދެ ކުލަބެއްގައި ހުރެގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރާ ހަ ވަނަ ކޯޗު ކަމުގައެވެ.

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި މިމަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ގާޑިއޯލާގެ ސިޓީ ނުކުންނާނީ އިންގްލެންޑުގެ އެހެން ކުލަބެއް ކަމުގައިވާ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މިއީ އަނެއްކާވެސް މުޅިން އިނގިރޭސި ފައިނަލެކެވެ. ޗެލްސީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ލެގުގައި 3-1 ގެ އެގްރިގޭޓުން ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފައެވެ. ސިޓީ މޮޅުވެފައިވަނީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާ ވާދަކޮށް ސެމީ ފައިނަލްގައި 4-1 ގެ އެގްރިގޭޓުންނެވެ.

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ގާޑިއޯލާގެ ސިޓީއަށް ތަށި ހޯދިއްޖެނަމަ ގާޑިއޯލާއަށް އެކަން އެކުރެވެނީ ދިހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހުގައެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގެ ތެރެއިން ދެ ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ މިތަށި ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ބަޔާން މިއުނިކާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގައި އެކަން ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތިރީގައި މިލިޔަނީ ތަފާތު ދެ ކުލަބެއްގައި ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފަޚުރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފަސް ކޯޗުންގެ ވަނަވަރާއި ކާމިޔާބީތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.

ކާރްލޯ އަންޗެލޯޓީ

ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އިޓަލީގެ އަންޗެލޯޓީއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެންމެ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ 2003 ގައި އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއެމުގައެވެ. އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން 2007 ގައި އޭސީ މިލާނާއެކު އަނެއްކާވެސް އަންޗެލޯޓީ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދާފައެވެ.

އެ ކާމިޔާބީއަށް 7 އަހަރު ފަހުން އަންޗެލޯޓީ ވަނީ ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު މި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ކޮށްފައެވެ. އެހެންވީމާ ތަފާތު ދެ ލީގެއްގެ ދެ ޓީމަކަށް މި ތަށި ހޯދައިދިނުމުގެ ޝަރަފު އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ހޯސޭ މޮރީނިއޯ

ޕޯޗުގަލްގެ މޮރީނިއޯއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕޯޗުގަލްގެ އެފްސީ ޕޯޓޯގައި ހުރެގެންނެވެ. އޭގެ 6 އަހަރު ފަހުން އިޓަލީގެ އިންޓަރ މިލާނުގައި ހުރެގެން މޮރީނިއޯ ވަނީ މިކާމިޔާބު ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ.

އޮޓްމަރ ހިޒްފެލްޑް

ޖާރމަނީއަށް ނިސްބަތްވާ އޮޓްމަރ ހިޒްފެލްޑް އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރީ ޖާރމަނީގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުގައި ހުރެގެން 1997 ގައެވެ.

އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން 2001 ގައި ހިޒްފެލްޑަށް މި ކާމިޔާބު ދެން ހޯދުނީ ޖާރމަނީގެ ބަޔާން މިއުނިކާއެކުގައެވެ. ތަފާތު ދެ ކުލަބަކަށް ތަށި ހޯދައި ދެވުނަސް އޭނާއަށް އެކަން ކުރެވުނީ އެއް ލީގަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ކުލަބަކާއެކުގައެވެ.

ޖުޕް ހޭންކެޒް

ޖާރމަނީއަށް ނިސްބަތްވާ ހޭންކެޒް އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު 1998 ގައެވެ. މި ކާމިޔާބު ތަކުރާރު ކުރަން 15 އަހަރު ނެގިއެވެ. އޭނާއަށް ދެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ޖާރމަނީގެ ބަޔާން މިއުނިކާއެކު 2013 ގައެވެ.

އާރންސްޓް ހަޕެލް

އޮސްޓްރިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަޕެލްއަކީ މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ދޮށީ ކޯޗެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ 1970 ވަނަ އަހަރު ހޮލެންޑުގެ ފެޔެނޫޑާއެކީގައެވެ. އޭގެ 14 އަހަރު ފަހުން 1983 ގައި އޭނާއަށް މި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ކުރެވުނީ ޖާރމަނީގެ ހަމްބާރގާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
40%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved