މީރާ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ނުދިނުން
މެއި 5ން 15ށް މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތެއް ނުދޭނެ
 
ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮތޯރިޓީގެ ހޮޓްލައިން އަދި ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
 
މީރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ހޯދޭނެ
 
މީރާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި ފީތައް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ
ކ. މާލެ |
މީރާގެ ކައުންޓަރަކުން މީހަކު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މެއި ފަސް ވަނަ ދުވަހުން 15 ވަނަ ދުވަހަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ނުދޭނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މެއި 5ން ފެށިގެން 15ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، އެމުއްދަތުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި ފީތައް އޮތޯރިޓީގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތް މީރާކަނެކްޓް އަދި ވާރުގޭ މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި، މީރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މި މުއްދަތުގައި އެ އޮތޯރިޓީއާ ގުޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮތޯރިޓީގެ ހޮޓްލައިން 1415 ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑީގައި، ވައިބަރ ނަންބަރު 9821415 އަށް މެސެޖްކުރައްވައިގެން ވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved