މޮރީނިއޯ ރޯމާއާ ހަވާލުވުން
އަންނަ ސީޒަނުގައި ރޯމާގެ ކޯޗަކަށް މޮރީނިއޯ
 
ޓޮޓެންހަމުން މޮރީނިއޯ ވަކިކުރީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި
 
މި ސީޒަން ނިމުމުން ރޯމާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ފޮންސެކާ ވަކިވާނެ
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ރޯމާގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ރޯމާގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރޯމާއިން ވަނީ އަންނަ ސީޒަނަށް އުމުރުން 58 އަހަރުގެ މޮރީނިއޯ އެ ޓީމާ ހަވާލުވާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި ރޯމާގެ ކޯޗަކަށް މޮރީނިއޯ ހަމަޖެއްސިއިރު، ރޯމާއިން ވަނީ މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ޕައުލޯ ފޮންސެކާ ވަކިވާނެކަންވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި މޮރީނިއޯ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޓޮޓެންހަމުން މޮރީނިއޯ ވަކިކުރިއިރު، އޭނާ އެ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 17 މަސް ދުވަހަށެވެ. އެގޮތުން ކުލަބަކާ ހަވާލުނުވެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ހުރުމަށްފަހު، މޮރީނިއޯ ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުކަމާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ހަވާލުވީ ބޮޑު މަޝްރޫއަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ޓޮޓެންހަމާ ހަވާލުވެ، އޭނާ ރަނގަޅު މަސައްކަތްކޮށްދިންއިރު، ލީގުގެ 14 ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ތާވަލުގެ ހަވަނައަށް ގެންގޮސްދީ، ޔުއެފާ ޔޫރަޕާ ލީގަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނެވެ. އެކަމަކު މި ސީޒަނުގައި މޮރީނިއޯއާއިއެކު ޓޮޓެންހަމްގެ ނަތީޖާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވިއެވެ.

އަންނަ ސީޒަނުގައި ރޯމާގެ ކޯޗަކަށް މޮރީނިއޯ ހަމަޖެއްސިއިރު، ރޯމާ ވެގެންދާނީ މޮރީނިއޯ އިރުޝާދުދޭނެ ނުވަވަނަ ޓީމަށެވެ. އަދި މިއީ މޮރީނިއޯ އިރުޝާދުދޭނެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެވަނަ ކުލަބެވެ. މީގެ ކުރިން އިންޓަ މިލާާނަށް މޮރީނިއޯ އިރުޝާދުދިންއިރު، މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ އިޓާލިއަން ލީގު ދެ ފަހަރު، އިޓާލިއަން ކަޕް އެއް ފަހަރު، އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް އެއް ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް