ޕީއެސްޖީގައި ނޭމާގެ ކުރިމަގު
ނޭމާ އެއްބަސްވުން އާކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް
 
ނޭމާ އަލުން ބާސާއިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
 
ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ނޭމާ ހުރީ 2022 ގެ ނިޔަލަށް
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލުގެ ތަރި ނޭމާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޕީއެސްޖީއާއެކު ބްރެޒިލުގެ ތަރި ނޭމާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފިއެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރު އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ނޭމާ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވީ ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑު އަގެއް ކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. އަދި ނޭމާ މި ވަގުތު ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ދާދި ފަހުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ އިތުރު ހަތަރު އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އާކުރަން ނޭމާ މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އައު އެއްބަސްވުމާއެކު 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނޭމާ ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނި ނަމަވެސް، ފްރާންސްގެ މީޑިއާތަކުން އޭރުވެސް އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ފްރާންސްގެ މީޑިއާއެއްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނޭމާ ވަނީ އައު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މި ސީޒަން ނިމެންދެން މަޑުޖައްސާލަން އެދިފައެވެ. އަދި ނޭމާގެ އެދުމުގެ މަތީން ޕީއެސްޖީން އަމަލުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ނޭމާ އަލުން ބާސާއިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަލުން އަނބުރާ ބާސާއަށް ބަދަލުވާން ނޭމާ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް އޭނާ އަނބުރާ ބާސާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ނޭމާގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯއާ ވަނީ ނޭމާގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ސުވާލުކުރުމުން އެކަމަށް ސީދާ ޖަވާބެއްދޭން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ޕީއެސްޖީގައި ނޭމާގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާއިރު، ނޭމާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެދިން 111 މެޗުގައި ވަނީ 85 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު މިހާތަނަށް ފްރެންޗް ލީގު ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް