އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
ދާއިރާތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ބަލައިގަންނާނެ - އެމްޑީޕީ
 
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މުންޝިދް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާނާމަ އެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ 50 މީހުންގެ ސޮއި ހަމަކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ޕްރޮވިންސް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާނަމަ 200 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

ޖުމްލަ 455 މަގާމަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމާފައިވާއިރު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މެއިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ 4:00 އެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެއިމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނީ 18 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި މެންބަރުންނަށެވެ. ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ޖުމްލަ 93،354 މެންބަރުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައި ވާއިރު އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެން ޕާޓީގެ މެންބަރެއްތޯ ބެލޭނެ ކަމަށް އެ އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

މި އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާނީ ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބެކޭ އެއްގޮތަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9ން ހަވީރު ފަހަކާއި ދެމެދުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް