raajjemv logo
ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފި
 
މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
 
މީގެ ކުރިން މި މުބާރާތް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސްކުރި
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހޯމަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އެންގީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނާތީއެވެ. އެއާއެކު ހޯމަ ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި މުބާރާތް މެދުކަނޑާލަން ނިންމިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން މެދުކަނޑާލިއިރު، މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ފަހަރު މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މުބާރާތް ފަސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ތާވަލުކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން މި މުބާރާތް ފެށުން އެ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކުރިއިރު، އަނެއްކާވެސް އެ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށްވެސް މުބާރާތް ފެށުން ފަސްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މުބާރާތް ފެށުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެންދިޔައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ކުރިއަށްދަނީ 14 ޓީމަކާއެކުއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މި މުބާރާތުގައި ވަނީ 12 މެޗު ކުޅެފައެވެ. މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން މާފަންނު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް