ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 09:25
ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ފޭސްބުކް
ބަންދުގައިހުރި މީހަކު މަރުވުން
ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ
އެމީހާއަކީ ވިލިމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީގައި ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް
މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމީހާއަކީ ވިލިމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީގައި ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް