raajjemv logo
ބަންދުގައިހުރި މީހަކު މަރުވުން
ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ
 
އެމީހާއަކީ ވިލިމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީގައި ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް
 
މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ވިލިމާލެ
ފޭސްބުކް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމީހާއަކީ ވިލިމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީގައި ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް