ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 17:10
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިސްމާޢީލް ސުޖާއު
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިސްމާޢީލް ސުޖާއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މަގާމުން ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
މިދިޔަ ދައުރުގައިވެސް ސުޖާއު ވަނީ އެ މަގާމު ފުރުއްވާފައި
 
ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހުމުން

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން އިސްމާޢީލް ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ދައުރުގައިވެސް ޓީޓީއޭމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވި ސުޖާއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޓީޓީ ރައީސަކަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުވެސް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރި ބޭފުޅާއެވެ.

ޓީޓީއޭއެމުން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މި މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާތީ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ޓީޓީއޭއެމުގެ ރަސްމީ ވައިބާ ގްރޫޕުގައި ސުޖާއު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީޓީގެ ޚަބަރުތައް ކަވާކުރުމުގައި މީޑިއާއިން ބެހެއްޓި ގާތް ކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީޓީއެމުންވެސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށް ސުޖާއު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި ޓީޓީއޭއެމުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ސުޖާއު ބައިވެރިވިކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެގެންދިޔައިރު، ސުޖާއު ވަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސާބިތުވެ ހުންނަވައި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކާ ހަަމައަށް ޓީޓީ ގެންދިއުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް