ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މަގާމުން ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
މިދިޔަ ދައުރުގައިވެސް ސުޖާއު ވަނީ އެ މަގާމު ފުރުއްވާފައި
 
ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހުމުން
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިސްމާޢީލް ސުޖާއު
ރާއްޖެއެމްވީ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން އިސްމާޢީލް ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ދައުރުގައިވެސް ޓީޓީއޭމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވި ސުޖާއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޓީޓީ ރައީސަކަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުވެސް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރި ބޭފުޅާއެވެ.

ޓީޓީއޭއެމުން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މި މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާތީ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓީޓީއޭއެމުގެ ރަސްމީ ވައިބާ ގްރޫޕުގައި ސުޖާއު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީޓީގެ ޚަބަރުތައް ކަވާކުރުމުގައި މީޑިއާއިން ބެހެއްޓި ގާތް ކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީޓީއެމުންވެސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށް ސުޖާއު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި ޓީޓީއޭއެމުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ސުޖާއު ބައިވެރިވިކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެގެންދިޔައިރު، ސުޖާއު ވަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސާބިތުވެ ހުންނަވައި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކާ ހަަމައަށް ޓީޓީ ގެންދިއުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް