ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 15:59
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު - ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަނީ ފަށާފައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު - ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަނީ ފަށާފައި
ރައީސް އޮފީސް
ފިޔަަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ - ރައީސް
 
ފިޔަވަޅުތަަކަށް ރަނގަޅަށް ބޯ ލެނބުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވި
 
ޢަދަދުތައް އިންތިހާއަށް މަތިވަމުން ދިއުމަކީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިންތިހާއަށް މަތިވަމުން ދިއުމަކީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އޮތީ އިންތިހާއަށް ގޯސްވެފައެވެ. މާލެ އިން އެކަނި އިއްޔެ 276 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު މިއީ ބަލި ހަލުވި ސްޕިޑްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމުގެ އިންޒާރެކެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި މިހާރުވެސް 1902 އެކްޓިވް ކޭސް އެބައުޅެއެވެ. މުޅި ޖުމްލަ ރާއްޖެއިން 508 މީހުން އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް