ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 03:40
ދަނޑަށް ވަދެ ހަޅުތާލުކުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން
ދަނޑަށް ވަދެ ހަޅުތާލުކުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުގެ މެޗު
ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ހަޅުތާލުކުރުމުން މެޗު ފަސްކޮށްފި
 
ސަޕޯޓަރުންނެއް ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައި
 
މި މެޗު އަލުން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވޭ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މެޗު ފަށަން ކުޑަތަން ވެފައިވަނިކޮށް ޔުނައިޓެޑުގެ އެތައް ސަތޭކަ ސަޕޯޓަރުންނެއް ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ދަނޑަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން މި ހަޅުތާލުގައި ކޮމެންޓޭޓަރުން ތިބޭ ސަރަހައްދަށް އަލިފާން ބޯޅަ އުކި ވީޑިއޯއެއްވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. އެކަމަކު ދަނޑުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްތާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުން ނެރެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ހަޅުތާލު ކުރަމުން އަންނަނީ ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމުމަށްފަހު، ފަހުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް، ކުލަބު ވިއްކާލަން އެ ކުލަބުގެ ވެރިން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާތީއެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުގެ ވެރިން ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ގްލޭޒާ އާއިލާއިން، އެ ކުލަބަށް ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިންވެސްޓްނުކޮށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަޅުތާލުތަކާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗު ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ މެންޗެސްޓާގެ ފުލުހުންނާއި، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އޮފިޝަލުންނަށް މެޗު ކުޅެން އެއް ގަޑިއިރު ފަހުންވެސް މެޗު ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ނުލިބުމުންނެވެ. އެއާއެކު މެޗު ފަސްކުރިއިރު، މި މެޗު އަލުން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ޕްރިމިއާ ލީގުން މިހާތަނަށް އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު މެލްކަމް ގްލޭޒާއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން އަޑުއުފުލަމުން އަންނައިރު، އެ ކުލަބުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަނުގެ މަގާމުން ވަކިވާން ދާދި ފަހުން އެޑް ވުޑްވާޑް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
25%
0%
25%
50%
ކޮމެންޓް