ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 01:04
ގއ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރުން
ގއ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރުން
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސަސް
ގއ. އިން އައްޑޫއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރުން
ހުވަދޫން ފެށިގެން އައްޑޫއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި
 
ކަނޑުތައް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ
 
އެހެން ހިސާބުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުފޯރައި ގުުގުރުން އެކަށީގެންވޭ
 
ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ސެންޓަރުން ބުނެފައި ވަނީ މެއި ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:30ން ފެށިގެން ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:30ށް ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މެއި ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:00ން ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:00ށް ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރުމާއެކު ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެން ވާކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވެސް ކެރީގެ އަސަރުފޯރައި ގުުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައިވާ އަތޮޅުތަކަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 30 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.  

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާއްމު ގޮތެއްގައި މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަ ވާނެކަމަށާއި ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި އެއް ފޫޓާއި ތިން ފޫޓު އަދި ވިލާގަނޑާއެކު ދެ ފޫޓާއި ހަތަރު ފޫޓަށް އުފުލޭނެ ކަމަށްވެސް އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް