ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހިޖުރަވެރިން މައްސަލަ

މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑަށް ދެ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް 200 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

  • ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 6،000 ހިޖުރަވެރިން ސަލާމަތްކޮށް އިޓަލީއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 14:26 | 1,620

ހިޖުރަވެރިން ގޮވައިގެން މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑުން ދަތުރި ކުރި ބޯޓެއް، އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި - ރޮއިޓަރސް

ލީބިޔާގެ ރަށް ބޭރުން މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑަށް ހިޖުރަވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ދެ ބޯޓެއް އަޑިޔަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން 11 ހިޖުރަވެރިން މަރުވެ، 200 އާ ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ މީހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބޯޓްތަކުން ސަލާމަތްވި މީހުންނާ ހަވާލާދީ އދ ގެ އެޖެންސީތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އަޑިޔަށްދިޔަ ފުރަތަމަ ބޯޓް 132 މީހުންނާއެކު ލީބިޔާއިން ފުރާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކަމަށްވާއިރު ދަތުރު ފަށައިގެން މަދު ގަނޑިއިރުތަކެއްގެތެރޭގައި ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދިރިތިބި 50 މީހަކު ކަނޑުމަތިން،  ޑެންމާކްގެ ކޮންޓެއިނަރު އުފުލާ ބޯޓެއް ކަމަށްވާ އެލެގްޒެންޑަރ މައެސްކްއިން ނަގާފައިވެއެވެ. ކަނޑުމަތިން ނެގި 50 މީހުން މިހާރު ވަނީ އިޓަލީގެ ދެކުނުގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ސިސިލީގެ ޕޮޒާލޯއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އދ ގެ ޔޫއެންއެޗްސީއާރް އާއި އައިއޯމް ގެ މަންދޫބުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ކަނޑުމަތިން ސަލާމަތްވި ހިޖުރަވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޯމަދުވަހު ލީބިޔާގެ ވެރިރަށް ޓްރިޕޮލީގެ ހުޅަނގުން 50 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ޒާވިޔާގެ ގޮނޑުދޮށަށް މަރުވެފައިވާ 10 އަންހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު  ލައްގާފައިވާ ކަމަށް ލީބިޔާގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.
 

ލީބިޔާގެ ރަށްބޭރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 6،000 ހިޖުރަވެރިން ސަލާމަތްކޮށް އިޓަލީއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.