ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ބާހްބަލީ2

"ބާހްބަލީ2"އަށް އެއްހާސް ކުރޯޑް ރުޕީސް

  • އެފިލްމު ވަނީ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ވެސް 70 ކުރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީ އެއް ހޯދާފައި

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 14:16 | 2,017

ބާހުބަލީ 2 ގެ މަންޒަރެއް - ހޮލީވުޑް ލައިފް

"ބާހްބަލީ2"އެޅުވިތާ ދިހަ ދުވަސް ތެރޭގައި އެފިލްމަށް އެއްހާސް ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބި، އިންޑިއާގެ އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފިއެވެ.

"ބާހްބަލީ2" އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހުގައިވެސް އެފިލްމު ވަނީ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ވެސް 70 ކުރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީ އެއް ހޯދާފައެވެ. "ބާހްބަލީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ އޮންލައިންކޮށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި ޓްރެއިލާއަށް ވެސް ވަނީ ވެފައެވެ.އޮންލައިންކޮށް "ބާހްބަލީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

"ބާހްބަލީ 2" އަޅުވާފައި ވަނީ 9000 ސްކްރީނެއްގައެވެ. އިންޑިއާގެ 6،500 ސިނަމާގައި އަޅުވާފައިވާއިރު އިންޑިއާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގެ 2،000 ސިނަމާގައި ވަނީ އެ ފިލްމު އަޅުވާފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ 1،100 ސްކްރީނެއްގައި "ބާހްބަލީ 2" ގެ ތެލަގޫ، ތަމަޅަ އަދި ހިންދީ ވާޝަން އަޅުވާނެއެވެ. އަދި ކެނެޑާގެ 150 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާނެއެވެ.

ތެލެގޫ ބަހުން އުފެއްދި މި ފިލްމް ހިންދީ ބަހުގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ އެހެން ގިނަ ބަސްތަކުން ވެސް ޑަބްކޮށްގެން ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ބައި ވެސް ރިލީޒްކުރީ އެގޮތަށެވެ.2015 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު "ބާހްބަލީ"ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބާހްބަލީ" އަކީ ވެސް ކާމިޔާބު މޮޅު ފިލްމެކެވެ.

"ބާހްބަލީ 2" ގެ ހިންދީ ވާޝަން ގެނެސް ދެނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުންނެވެ.

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ބާހްބަލީ 2" ގައި ވެސް ފެނިގެންދާނީ ފުރަތަމަ ބައިން ވެސް ފެނިގެންދިޔަ ތަރިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތަމަންނާ ބާޓިއާ، އަނުޝްކާ ޝެޓީ، ރާމިއާ ކްރިޝްނަން، ޕްރަބާސް އަދި ރާނާ ދަގޫޕަތީ ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.