ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 04:42
ޔުނައިޓެޑާއި ރޯމާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 6-2 ން
ޔުނައިޓެޑާއި ރޯމާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 6-2 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލާ ގާތަށް، އާސެނަލަށް ނާކާމިޔާބު
 
ރޯމާ އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 6-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ވިޔަރެއާލް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޯމާ އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، ވިޔަރެއާލުން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ ރޯމާ އަތުން 6-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ލޮރެންޒޯ ޕެލެގްރީނީ ރޯމާއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިންއިރު، މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޑިން ޒެކޯ ވަނީ ރޯމާއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އެޑިންސަން ކަވާނީ ވަނީ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަވާނީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ޔުނައިޓެޑަށް އަލުން ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރި އަނެއް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ފެނާންޑޭޒް އާއި، ޕައުލް ޕޮގްބާގެ އިތުރުން ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި މޭސަން ގްރީންވުޑެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމުން އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރެވެ.

ވިޔަރެއާލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ވިޔަރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގުން އާސެނަލް ބަލިވީ ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވިޔަރެއާލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި މަނޫ ޓްރިގޭރޯސް ވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޔަރެއާލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރައުލް އަލްބިއޯލެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު އާސެނަލުގެ ޑެނީ ސެބާޔޯސްއަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނިކޮލަސް ޕެޕޭއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޔަރެއާލުގެ އެޓިއެން ކަޕޫއަށް ވަނީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް