ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު
 
ރެއާލާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ
ކ. މާލެ |
ރެއާލާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަދި މިހާތަނަށް މެޗަކުން ޗެލްސީ ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ޗެލްސީން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ބޮލުން ދިން ބޯޅައަކުން ޓިމޯ ވާނާއަށް މުޅިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ހުހަށްހުރެ ވާނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޗެލްސީން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ކޯޓުއާ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕުލިސިޗެވެ.

އޭގެ ފަހުން ރެއާލުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ބެންޒެމާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ރެއާލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެއަށްފަހު މި މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދިފައި ނުވި ނަމަވެސް، މި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ މެދުތެރެ ބެލެހެއްޓި އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އަދި މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ބެލްޖިއަމުގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ކުޅެން އެރިއިރު، މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ ދޫކޮށް ރެއާލަ ގުޅުނު ފަހުން، ހަޒާޑް ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވުމާއެކު، ދެވަނަ ލެގުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved