ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 22:42
ލީޑްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ލީޑްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލީޑްސްއިން ޔުނައިޓެޑް ހުއްޓުވައިފި
 
ލީޑްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހި
 
ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 67 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ.

ލީޑްސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލީޑްސްގެ ސްޓުއާޓް ޑަލަސް އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑީން ހެންޑަސަން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޔުނައިޓެޑުގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއިރު، އެ ހަމަލާ ލީޑްސްގެ ގޯލްކީޕަރު އިލާން މެލިއޭ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ލީޑްސްގެ ހެލްޑާ ކޮސްޓާއަށްވެސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވުމާ ގުޅިގެން، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ބާކީ އޮތް ފަސް މެޗުން ބޭނުންވަނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ސިޓީ އާއި ޔުނައިޓެޑުންވެސް މިހާތަނަށް 33 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ސިޓީ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 77 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 67 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުކުރި ލީޑްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި 33 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް