ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނު" ގައި އަންހެން ރޯލުން ފެންނާނީ ފާތިމާ

  • ފިލްމަށް ބަތަލާއަކު ހޮވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވައި އެކްޝަން ޓްރޭނިން ވެސް ބައެއް އެކްޓަރުން ލައްވާ ހަދާފައިވޭ
  • އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް"ގައި ފާތިމާ އަދާކޮށްފައިވަނީ އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް

ކ. މާލެ | 8 މެއި 2017 | ހޯމަ 17:09 | 2,401

ފާތިމާ - "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނު" ގައި އަންހެން ރޯލުން ފެންނާނީ ފާތިމާ - ގޫގުލް

އާމިރުގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އަށް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނުގެ" ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެ ޚަބަރު ފާތިމާ ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފާތިމާ ހޮވަން އާމިރު ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު ފާތިމާ ކުޅެފައިވާތީ އާމިރުއާ އެކު ރޮމޭންޓިކް ރޯލެއް ކުޅެން ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއސަރ އަދިތުޔާ ޗޮޕްރާ އަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ފާތިމާ އަށް އެރޯލް ނުލިބުނީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނު" ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ކައިރިވަމުންދާއިރު މި ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް ފާތިމާ ހަމަޖެހިފައިވާކަން  "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ވަނީ މިހާރު ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ. ޔަގީން ކޮށްދެމުން ވިޖޭ ބުނި ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަކީ ފިލްމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މި ފިލްމަށް ބަތަލާއަކު ހޮވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވައި އެކްޝަން ޓްރޭނިން ވެސް ބައެއް އެކްޓަރުން ލައްވާ ހެދި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ފާތިމާ ކަމަށް ވިޖޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް"ގައި ފާތިމާ އަދާކޮށްފައިވަނީ އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލެވެ.

 

ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އަމީތާބު ބައްޗަން ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާ މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗާރިޔާ އެވެ. މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސަފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.