ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2017 | ހޯމަ 13:22
އަފްގާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ޕެޓްރޯލް ކުރަނީ
އަފްގާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ޕެޓްރޯލް ކުރަނީ
ގޫގުލް
އަފްގާނިސްތާން
އަފްގާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސް ގެ އިސްވެރިޔާ އަބްދުލް ހާސިބް މަރާލައިފި
 
އައިއެސް އިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ އަމާޒު ބޮޑަށް ހުރީ ޕާކިސްތާނާއި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަމާޒުކޮށްފައި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އިސްވެރިޔާ އަބްދުލް ހާސިބް މަރާލައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ގެ އޮފީހުން އައިއެސްގެ އިސްވެރިޔާ މަރުވެފެފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފައި ވާއިރު އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މަރާލައިފައިވާ  ވަނީ އަފްޣާނުގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސް އިން އިރުމަތީ ނަންގާހަރް ޕްރޮވިންސްގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ. ހާސިބް މަރުވެފައި ވަނީ މީގެ ދިހަ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށް  ރައީސް ޣަނީގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހާސިބް އަކީ މާޗް މަހު އަފްގާނިސްތާނުގެ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށްހަމަލާ ދީ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ  މީހުން މަރުވި ހަމަލާ، ހިންގާ ރޭވި ކަމަށް ބެެލެވޭ ފަރާތެެވެ. ނިމިދިޔަ އޭޕްރީލްގައި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ވަނީ މިހާތަނަށް އެގައުމުން ހަނގުރާމައެއްގައި ބޭނުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއާ ނޫން ބޮން، ނަންގާހަރް ޕްރޮވިންސްގައި އައިއެސްގެ ޓަނަލް ސިސްޓަމްތަކެއް ހާލާކުކޮށްލުމަށް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

އައިއެސް އިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންދާއިރު، ޖުލައި 2016 ގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި 80 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތިންމަސް ފަހުން ދިން ދެހަމަލާއެއްގައި 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އަފްގާނިސްތާނާއި އަދި ޕާކިސްތާނުގައި އައިއެސްގެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު، ނިމިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިން ހަމަލާގައި 22 މީހުން މަރާލައިފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް