raajjemv logo
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރުން
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީއެއް ހޯދަނީ
 
ފުލުހުން ހޯދަމުންގެންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އެމްޑީ އިދްރީސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުންދާ އެމްޑީ އިދްރީސް
ޕޮލިސް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީއެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އެމްޑީ އިދްރީސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނާ ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގަށް ސުވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމީހާއަކީ އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ކަމުން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެމްޑީ އިދްރީސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ 29 އޭޕްރީލް ވަނަދުވަހުގެ 10:00 އަށެވެ. އެގޮތުން ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަން ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

އުމުރުން 3 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށް ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް