އެސްޓީއޯ އެގްރިސެންޓަރ
އެގްރިސެންޓަރުން ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
 
އެގްރިސެންޓަރުން ގަންނަ ތަކެތީގެ ފައިސާ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިޔާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ
 
ދަނޑުވެރިން ފޮނުވާ ތަކެތި ކިރުމަށްފަހު ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް ޖެހޭ ވަރު ދަނޑުވެރިއާއަށް އަންގާނެ
 
އެގްރިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރުގައި ވިއްކުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އެސްޓީއޯ އެގްރިސެންޓަރ
ރާއްޖެ އެމްވީ

އެގްރިސެންޓަރުން ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެއްޗަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދަކަވަމުން އެސްޓީއޯ އެގްރިސެންޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ޝަހާދު ވަނީ ބާޒާރުގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކިތަންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، އޭގެ ނަފާ މިހާރު ލިބެނީ ދަނޑުވެރިންނަށް ނޫންކަމަށާއި، އެސްޓީއޯ އެގްރިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިޔާގެ އުފެއްދުން ބާޒާރުގައި ވިއްކުމާއި ދެމެދުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލައި ދަނޑުވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ސީދާ އެދަނޑުވެރިންނަށް ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެގްރިސެންޓަރަށް ދަނޑުވެރިން ފޮނުވާ ތަކެތި ކިރުމަށްފަހު ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް ޖެހޭ ވަރު ދަނޑުވެރިއާއަށް މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެ ކަމަށް ޝަހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއަށްވާ ފައިސާ ދަނޑުވެރިޔާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގްރިސެންޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ބާވަތްތައް އިތުރުކޮށް އިމްޕޯޓްކުރާވަރު މަދުކުރުމެވެ. އެގްރިސެންޓަރުން ގަންނަ ތަކެތި ރިސޯޓުތަކަށް ހޯލްސޭލްކުރުމަށްވެސް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އެގްރިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވާއިރު، އެސެންޓަރުގައި 200ށް ވުރެ ގިނަދަނޑުވެރިން މިހާރުވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ދަނޑުވެރިންނަށް އަދިވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެގްރި ސެންޓަރަށް ތަކެތި ގަންނަ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެގްރިސެންޓަރާއެކު ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ މަގުފަހިވެގެން ދިއުމާއިއެކު، ސީސަނަލްކޮށް ކުރަމުން އައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސަގާފަތަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެގްރިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތްކަމަށް ޝަހާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް